Informace o našich službách

Naše společnost zajišťuje vlastníkům zemědělské půdy v ČR služby spojené s obstaráním a administrací pachtovních smluv a především garantuje zajištění odpovídající výše pachtu v dané lokalitě. Vůči stávajícím pachtýřům, kteří neplatí pacht v odpovídající výši, postupujeme s podstatně větší vyjednávací silou, než jednotliví vlastníci půdy postupující samostatně. Vždy řešíme danou lokalitu komplexně. Se zemědělskými společnostmi a soukromými zemědělci přednostně dojednáváme vzájemně vyvážené pachtýřské smlouvy a pokud se na odpovídající výši pachtovného s pachtýřem nedohodneme, následuje výpověď pachtovní smlouvy. V takovém případně kontaktujeme další zemědělské subjekty v regionu za účelem sjednání nových pachtovních smluv. Pokud o pacht neprojeví zájem v daném regionu žádný subjekt, uzavře naše společnost pachtovní smlouvu přímo s vlastníkem půdy při dodržení odpovídající výše pachtovného. Naše společnost zajišťuje svým zákazníkům vedení agendy spojené s evidencí smluv, výběrem pachtovného i daně z nemovitosti. Rovněž provádíme vymáhání včas neuhrazeného pachtovného. 

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás zde.