Tržní cena půdy

Tržní cena půdy určené výhradně  k zemědělským účelům se aktuálně dle realitních kanceláří pohybuje od 5,- do 20,- kč za 1 m2.  Abychom zjistili tržní cenu konkrétního pozemku, vezmeme si na pomoc úředně stanovené ceny bonitovené půdně ekologické jednotky (BPEJ) dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. v platném znění a zjistíme, že se takto stanovené ceny pohybují od 1,- do 16,- Kč za 1 m a k úředně stanovené ceně ve výši 1,- Kč tudíž přiřadíme nejnižší tržní cenu ve výši 5,- Kč a takto pokračujeme až k hodnotě s úředně stanovenou cenou ve výši 16,- Kč, kde přiřadíme tržní cenu 20,- Kč. Jelikož se každý pozemek zpravidla skládá z několika BPEJ, lze použít pouze BPEJ s největší výměrou nebo určit cenu váženým aritmetickým průměrem za všechny BPEJ na daném pozemku.

 

  
Úředně stanovená cena v Kč dle BPEJ Orientační tržní cena v Kč
1,-  až  1,99 / m2 5,-  až  5,99 / m2
2,-  až  1,99 / m2 6,-  až  6,99 / m2
3,-  až  3,99 / m2 7,-  až 7,99 / m2
4,-  až  4,99 / m2 8,-  až  8,99 / m2
5,-  až  5,99 / m2 9,-  až  9,99 / m2
6,-  až  6,99 / m2 10,-  až  10,99 / m2
7,-  až  7,99 / m2 11,-  až  11,99 / m2
8,-  až  8,99 / m2 12,-  až  12,99 / m2
9,-  až  9,99 / m2 13,-  až  13,99 / m2
10,-  až  10,99 / m2 14,-  až  14,99 / m2
11,-  až  11,99 / m2 15,-  až  15,99 / m2
12,-  až  12,99 / m2 16,-  až  16,99 / m2
13,-  až  13,99 / m2 17,-  až  17,99 / m2
14,-  až  14,99 / m2 18,-  až  18,00 / m2
15,-  až  15,99 / m2 19,-  až  19,00 / m2
16,-  až  16,99 / m2 20,-  až  20,99 / m2