Úřední cena půdy

Úředně stanovenou cenu pozemku za 1 m2 dle BPEJ naleznete v příloze č. 4, Vyhlášky č. 441/2013 Sb., o oceňování majetku pro rok 2014. Zde ke stažení ve formátu pdf. Cenu pozemku dle BPEJ můžete rovněž rychle zjistit na webu farmy.cz